Školní družina

Informace k přijetí do školní družiny a Domečku (Klubu volnočasových aktivit) ve školním roce 2020/2021

Kapacita školní družiny – 70 žáků

Provoz: ranní ŠD 6:30 – 7:35, odpolední ŠD do 17:00

Kapacita Domečku – 20 žáků

Provoz: 12:30 – 16:00

Přijetí do školní družiny / Domečku není nárokové.

Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity školní družiny / Domečku na základě řádného vyplnění Přihlášky a Zplnomocnění.

Školní družina bude určena pro žáky 1. a 2. třídy.

Ranní družina bude určena pouze pro žáky ŠD a podmínkou bude plné využití provozu (příchod nejpozději v 7:00 hodin).

Do Domečku budou přijímáni žáci 3. třídy (popřípadě 4. třídy) dle těchto kritérií:

1. Dojíždějící žáci 3. třídy, jejichž oba zákonní zástupci jsou v trvalém pracovním poměru.

2. Dále žáci 3. třídy, jejichž oba zákonní zástupci jsou v trvalém pracovním poměru.

3. Žáci 3. třídy, kteří mají v nižším ročníku (ŠD) sourozence a oba zákonní zástupci jsou v trvalém pracovním poměru.

4. Dojíždějící žáci 4. třídy, kteří nemají trvalé bydliště v obci Mníšek a oba zákonní zástupci jsou v trvalém pracovním poměru.

Přihlášky budou k dispozici od prvního dne školní docházky, tj. od 1. 9. 2020.

Přihlášku do ŠD / Domečku je třeba odevzdat vychovatelkám nejpozději do 3. září 2020.

Kritéria stanovena na školní rok 2020/2021.

Skip to content Click to listen highlighted text!